zondag, februari 23 EN | BR

Jij kan echt vrij zijn – David Maasbach

De Bijbel zegt in Johannes 8:36: ”Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, kunt u werkelijk vrij zijn.”
Vrij zijn betekent: als je naar iemands rijkdom kijkt, dan begeer je die niet. Als je naar iemands talenten kijkt, dan ben je niet afgunstig. Als iemand jou kwaad heeft gedaan, dan vergeef je hem of haar. En als je naar de problemen in je leven kijkt, dan ben je niet bang, bevreesd of angstig, maar heb je geloof in je hart dat zegt: ‘Ik vrees geen kwaad, want U bent met mij!’ Vrijheid zit in je binnenste, in je geest, en je geest bestuurt je lichaam. Vrijheid is voor iedereen die vrij wil zijn. Jong en oud en alles ertussenin. Vandaag wil ik jou laten een hoe je echt vrij kunt zijn. Als je dit tenminste wilt!

Johannes 8:36
Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn.
Filemon 1:1, 4-12, 15-20, 25
Van: Paulus, die in de gevangenis zit omdat hij het goede nieuws van Jezus Christus heeft bekendgemaakt, en van onze broeder Timotheüs. 4 Als ik voor u bid, dank ik God telkens weer, 5 want ik hoor dat u de Here Jezus trouw bent en dat u uw medechristenen liefhebt. 6 Ik bid ook dat het geloof dat u met ons deelt u een beter begrip geeft van al het goede dat wij voor Christus kunnen doen. 7 Uw liefde heeft mij veel troost en blijdschap gegeven, broeder, uw vriendelijkheid heeft vele christenen goed gedaan. 8 Nu wil ik u een gunst vragen, ik zou het namens Christus van u kunnen eisen omdat het uw plicht is, 9 maar op grond van de liefde geef ik er de voorkeur aan het u dringend te vragen. Ik, Paulus, ben nu een oude man en zit hier in de gevangenis door mijn geloof in Jezus Christus. 10 Ik vraag u om een gunst voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap als een kind voor mij geworden is. 11 Onesimus is u tot nu toe niet van veel nut geweest, maar vanaf nu zal hij u en mij goede diensten kunnen bewijzen. 12 Ik stuur hem naar u terug. Ik wil dat u weet dat hij mij heel na aan het hart ligt. 15 Misschien kunt u het zo bekijken: u bent hem een tijdje kwijt geweest, maar nu kan hij voor altijd van u zijn, 16 niet alleen als uw slaaf, maar ook als uw geliefde broeder, die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Is dat niet veel beter? Hij zal nu veel meer voor u betekenen, omdat hij niet alleen uw slaaf maar ook uw broeder in Christus is. 17 Als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onesimus dan even hartelijk als u mij zou ontvangen. 18 En als hij u benadeeld heeft of u iets schuldig is, breng het mij dan in rekening. 19 Ik zal het u betalen. Dat garandeer ik, Paulus, hier met mijn eigen handschrift. En ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uzelf schuldig bent. 20 Ja, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Here, stel mijn hart gerust om Christusʼ wil. Ik wens u toe dat uw geest door de genade van de Here Jezus Christus gesterkt zal worden.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X