zaterdag, september 25 EN | BR

Jezus, de onveranderlijke Veranderaar – David Maasbach

De Bijbel zegt in Johannes 2:1-3: ”Twee dagen later was er een bruiloft in het dorp Kana in Galilea. Jezus’ moeder was er, en ook Jezus en Zijn leerlingen waren uitgenodigd. Op zeker ogenblik raakte de wijn op. Jezus’ moeder hoorde het en ging het Hem vertellen.”

Een van de wonderbaarlijke dingen aan God is dat Hij altijd belangrijke zaken koppelt aan minder belangrijke zaken. Dat zie je ook hier weer in het allereerste wonder dat Jezus deed: het veranderen van water in wijn. Waarom was Zijn eerste wonder niet het genezen van een zieke of het opwekken van een dode? Omdat Jezus met dit eerste wonder laat zien dat Hij de grote, onveranderlijke Veranderaar is!

Johannes 2:1-3
1-2 Twee dagen later was er een bruiloft in het dorp Kana in Galilea. Jezusʼ moeder was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd. 3 Op zeker ogenblik raakte de wijn op. Jezusʼ moeder hoorde het en ging het Hem vertellen.
Johannes 2:8-11
8 Toen zij dat gedaan hadden, zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en laat de ceremoniemeester ervan proeven.’ Zij gaven ervan aan de ceremoniemeester, 9 die niet wist wat er gebeurd was. Hij proefde van het water dat wijn was geworden en riep de bruidegom. 10 Hij zei tegen hem: ‘Wat een lekkere wijn! Hoe is het mogelijk! Iedereen schenkt eerst de goede wijn en als de mensen dronken beginnen te worden, pas de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard.’ 11 Zo liet Jezus in Kana in Galilea voor het eerst zien wie Hij was. Daar toonde Hij zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.
Hebreeën 13:8
Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X