zaterdag, mei 25 EN | BR

Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. – Jakobus 5:16

Here, ik dank U dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag en ik ben gerechtvaardigd door U. Ik dank U dat ik niet tevergeefs tot U bid, maar met opgeheven handen U mag smeken voor de redding van vele zielen, vooral in de landen waar het evangelie niet openlijk gepredikt mag worden.

Delen.

Comments are closed.

X