woensdag, februari 21 EN | BR

‘Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon.’ Maleachi 4:2

De Bijbel staat vol wonderen. Dat moet ook wel, want God is een God van wonderen! Misschien zeg je: ‘Ja, dat was voor toen, maar nu is alles anders!’ Ik ben dat voor een deel met je eens, want er is vandaag de dag heel veel veranderd, maar niet alles. De levende God is niet veranderd! De geweldige wonderen die Hij in de dagen van de Bijbel deed, doet Hij ook vandaag. Hebreeën 13:8 zegt: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’

Heb jij vandaag een wonder van God nodig? Genezing, bevrijding, verlossing of voorziening? Als je Hem hebt aangenomen in je hart en hebt gevraagd of Hij al jouw zonden wil vergeven, dan doet Hij dat in één moment. Van jouw kant moet je dan meteen je leven corrigeren en in orde maken, en niet verdergaan in dat oude leven van zonde en ongerechtigheid. Je zult moeten gaan leven naar Zijn geboden en wandelen in Zijn wegen. Zijn geboden en wegen kun je vinden in de Bijbel. Zorg in ieder geval dat je God, jouw Vader, altijd op nummer één hebt in jouw leven en heb eerbied en respect voor Hem. Dan mag je ook weten, geloven en ervaren dat de zon van gerechtigheid zal opgaan. Daar zal jouw wonder van uitgaan. Zeg vandaag samen met mij: ‘Ja, mijn God kan het doen!’
Regina

Delen.

Comments are closed.

X