zondag, mei 31 EN | BR

De heerser van de wereld is in aantocht en heeft niets met Mij te maken. – Johannes 14:30

Toen de Here Jezus deze woorden zei, zei Hij eigenlijk: ‘Er is niets wat de boze Mij kan bieden, wat Ik zou verlangen. Hij kan Mij niet tot zonde verleiden.’ Wanneer de wereld dus écht uit ons verdwenen is, dan is er niets meer waarmee de boze kan aankomen om ons tot zonde te verleiden. Als dat echt zo is, dan zal er niets meer binnen in u verlangen naar de dingen van deze wereld. U verlangt alleen nog maar te zijn in Gods tegenwoordigheid, in Zijn heilige nabijheid. U verlangt ernaar om meer vervuld te worden met de Heilige Geest.

Dan gaat u beter begrijpen wat Jakobus 1:13-14 zegt: ‘Als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en Hij brengt niemand in verleiding. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen.’

Het ligt dus niet aan de omstandigheden, of aan de voorganger of predikant, of aan je kerk of gemeente. Het ligt ook niet aan God, zoals sommigen denken.

Een nieuw hart

Als je leeft als een wederomgeboren christen, dan verander je langzamerhand. Je krijgt een nieuw hart. Vroeger was het geld de baas over jou; nu ben jij de baas. Vroeger was de tv of je hobby de baas over jou; nu ben jij de baas. Vroeger moest je liegen of roddelen; nu ben jij de baas en spreek je de waarheid.

God wil van binnenuit aan uw hart werken. Als u zich steeds meer aan Hem toewijdt, begint God u vanbinnen, maar ook vanbuiten te veranderen. God begint niet eerst aan kleding, maar aan het hart te werken. Alles verandert dan ten goede. Langzaam beginnen de wereldse gewoonten weg te ebben.

Dit was het dat botste tussen Jezus en de Farizeeërs, want Jezus kende hun hart. Jezus noemde hen ‘witgekalkte graven’. Vanbuiten mooi, maar vanbinnen vol doodsbeenderen en bederf. God kon hén niet veranderen, maar tegen ons zegt Hij: ‘Geef Mij je hart.’ Als u voor Hem kiest, zult u altijd winnen.

Delen.

Comments are closed.

X