woensdag, juli 28 EN | BR

Het zit in jouw bloed – David Maasbach

Het is niet toevallig dat jij hier en nu op deze aardbodem leeft! Nee, God heeft een plan en doel met jouw leven! Ja, jij komt uit het gezin van winnaars! Jij bent een winnaar, en het zit in jouw bloed. Luister maar….

2 Korinthiërs 5:17
Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.
Psalm 139:16
U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven.
Openbaring 12:11
Zij hebben hem overwonnen, doordat het Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven.
Psalm 139:1-6 en 13-16
Here, U ziet alles van mij, U kent mij helemaal zoals ik ben. 2 U weet het als ik zit en als ik weer opsta, vanuit de hemel weet U wat ik denk. 3 U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. 4 Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. 5 U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij.
Uw hand rust op mij. 6 Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. 13 U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven. 14 Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. 15 U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. 16 U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven.

Lees mee met de preek in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X