dinsdag, september 28 EN | BR

Onderweg kwam iemand naar Jezus toe. Ik wil U volgen, zei hij. Het doet er niet toe waarheen. – Lucas 9:57

Deze man uit Lucas 9 zegt tegen Jezus: ‘Ik wil U volgen. Het doet er niet toe waarheen.’ Op zichzelf is het heel mooi als mensen dit zeggen en ik geloof dat ze het menen, net als die man. Maar als je verder leest, dan kom je tot de ontdekking dat dit een overhaaste uitspraak was. Hij besefte niet dat Jezus niet veel later aan een kruis gespijkerd zou worden als een misdadiger en godslasteraar. Ik denk dat als hij dit geweten had, hij niet gezegd zou hebben dat hij Jezus zou volgen, waarheen Hij ook ging!

Deze man besefte niet wat het hem zou kosten als hij echt Jezus overal zou volgen. Het is namelijk één ding om iets te zeggen, maar een ander ding om iets te doen.

We moeten een prijs betalen

Vandaag zijn er ook heel wat volgelingen van Jezus die hetzelfde doen. Ze zingen: ‘Waar U mij leidt, wil ik U volgen.’ Maar het is een uitdaging, omdat je als volgeling van Jezus een prijs moet betalen. Wij houden meer van de boodschap: ‘God heeft ons lief en wil ons zegenen.’

Maar er is ook een andere kant van de medaille. Kijk eens naar het antwoord dat Jezus gaf aan deze man: ‘De vossen hebben een hol om in te wonen en vogels een nest, maar Ik, de Mensenzoon, heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen’ (Lucas 9:58).

Het is geen antwoord dat u en ik zouden verwachten. Wij zouden gedacht hebben dat Jezus zou reageren met: ‘O, wat fijn! Weer iemand die Mij wil volgen.’ Maar Hij zei: ‘Het zal je veel kosten. Wil je Mij nu nog volgen?’

Soms is het niet gemakkelijk om voor Jezus te kiezen. Toch zal een échte volgeling van Jezus die de kosten heeft berekend, de prijs betalen.

Marcus 10:29-30 zegt: ‘Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen uit liefde voor Mij verlaat en andere mensen over het plan van God vertelt, krijgt honderd keer zoveel terug. Hier en nu. Huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en bezittingen, dat staat vast. Maar hij zal ook worden vervolgd.’

Delen.

Comments are closed.

X