zondag, september 26 EN | BR

Het probleem met zand – David Maasbach

Jezus spreekt over de gevaren van je leven op het zand bouwen. Hij spreekt over het probleem met zand. God wil dat jij jouw leven bouwt op waarheden, principes en beloften die voor eeuwig standhouden; de rots. Maar hoe doe je dat?

Mattheüs 7:24-29
24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een wijs man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een domme man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 27 en de regen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. Jezus zweeg. Ieder die Hem had gehoord, stond perplex. Want Hij sprak zo heel anders dan de bijbelgeleerden. 29 Hij wist waar Hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd.
Jesaja 40:8
Het gras verdort en de bloed verwelkt, maar het Woord van onze God houdt voor altijd stand.
Jakobus 1:22
Maar naar dat nieuws moet je niet alleen luisteren, je moet er ook naar handelen.
Psalm 119:105
Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.
Psalm 119:105
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’
2 Timotheüs 3:16-17
16 Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. 17 Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken.
Jozua 1:8
Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat je zeker weet dat je ze volledig naleeft. Want alleen dan zul je slagen.
Hebreeën 4:12
Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn.
Spreuken 24:16
‘Al valt een rechtvaardige zeven keer, hij staat weer op door de hand van God.’

Lees mee met de preek in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X