donderdag, augustus 13 EN | BR

Ik keerde mij om, want ik wilde zien wie dat zei en ik zag zeven gouden kandelaars, en daartussen stond iemand die er uitzag als een mensenzoon. – Openbaring 1:12-13

De apostel Johannes, die al oud geworden was, hoorde een stem en wilde zien wie met hem sprak. En daar op het eiland Patmos had hij opnieuw een ontmoeting met Jezus. Hij probeerde te omschrijven wat hij zag. Hij probeerde de majesteit en de heerlijkheid van God onder woorden te brengen. Hij zag daar de troon van God in de hemel en wat daar allemaal gebeurde. In Openbaring vertelt hij ons daarover. De apostel had zo’n geweldige ervaring, toen hij de troon zag, dat het een mysterie voor hem was.

Het mysterie van God

Lieve lezers, God is een Mysterie met een hoofdletter. Toen Johannes zag hoe 24 oudsten neervielen voor Hem, die op de troon zit, die Hem aanbaden die voor eeuwig leeft, hoorde hij zeggen: ‘Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde’ (Openbaring 4:11).

Dit zegt mij dat er achter dit heelal, achter dit universum met miljarden sterren en sterrenstelsels, de almachtige God is die dit alles heeft geschapen.

Een nieuwe hemel en nieuwe aarde

De Bijbel zegt ook dat er een dag komt dat deze machtige God een einde zal maken aan deze wereld die zo verziekt is, en iets nieuws zal maken. Openbaring 21:1-2: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer, en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht.’ Er komt iets nieuws en dat geeft mij hoop; hoop op herstel van deze verziekte wereld. God heeft deze wereld lief!

Delen.

Comments are closed.

X