woensdag, juni 26 EN | BR

Het is tijd massawonderen! – David Maasbach – SERIE: Goddelijke genezing
De Bijbel zegt in Handelingen 5:16: ‘Ook uit de omliggende plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem. Zij brachten zieken mee en mensen die boze geesten in zich hadden. Allemaal werden zij genezen.’

Een van de wonderbaarlijke eigenschappen van God is dat als er iets groots moet gebeuren, God dat doet op grootse en geweldige wijze. Als er een noodgeval is, dan heeft God noodstroom. Als een mens geslagen wordt met een verschrikkelijke tegenslag, dan komt God met het antwoord, het geneesmiddel en de kracht om die geslagen mens te bevrijden. Wanneer er een groot wonder nodig is, dan werkt God op een grote manier aan dat grote wonder. Als God een wonder kan doen, kan Hij ook 10.000 wonderen doen!

Handelingen 5:16
Ook uit de omliggende plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem. Zij brachten zieken mee en mensen die boze geesten in zich hadden. Allemaal werden zij genezen.
Exodus 3:9-10
9 Ja, het gejammer van het volk Israël is tot Mij in de hemel doorgedrongen en Ik heb gezien met wat voor slavenwerk de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Ik ga u nu naar de farao sturen om van hem te eisen dat u mijn volk uit Egypte wegleidt.
Mattheüs 14:20
Iedereen kon zoveel eten als hij wilde. Er bleef zelfs nog over: twaalf manden vol.
Handelingen 5:14-16
14 Het aantal gelovigen bleef echter groeien. Talloze mannen en vrouwen gingen in de Here geloven. 15 De mensen droegen de zieken naar buiten en legden hen neer op veldbedden en matrassen, zij hoopten dat als Petrus voorbijkwam, in elk geval zijn schaduw op hen zou vallen. 16 Ook uit de omliggende plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem. Zij brachten zieken mee en mensen die boze geesten in zich hadden. Allemaal werden zij genezen.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X