dinsdag, september 28 EN | BR

Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. – Efeziërs 5:25-27

In het huwelijksverbond moet de man toegewijd zijn aan zijn vrouw en wel zo dat hij zijn leven voor haar moet overhebben. Vaak wordt er op gehamerd dat een vrouw zich moet onderwerpen aan de man. Alles wat je hebt als man, geef je voor je vrouw, zoals Jezus Christus Zich gegeven heeft voor Zijn Gemeente.

Als mannen die instelling hebben, dan is het voor een vrouw helemaal niet moeilijk om aan haar man onderdanig te zijn. Jezus gaf Zijn leven, zodat de Gemeente, Zijn Bruid, zich kan heiligen en gereedmaken voor Zijn komst. ‘Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de Gemeente, zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken’ (Efeziërs 5:28-30).

Man en vrouw worden één

God ziet het huwelijksverbond van man en vrouw als één. Natuurlijk heb je nog je eigen identiteit. Zo werkt het ook bij God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. ‘Een man verlaat zijn ouders, voegt zich bij zijn vrouw en beiden worden werkelijk één. Dit is een diep geheimenis, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn Gemeente bestaat’ (Efeziërs 5:31-32).

Het huwelijk is een typebeeld van Jezus Christus, de Bruidegom, en de Gemeente, de Bruid. Daarom is het huwelijk heilig.

Delen.

Comments are closed.

X