donderdag, augustus 13 EN | BR

Het volk begon al snel te klagen over allerlei tegenslagen en de HERE hoorde dat. Hij werd toornig en stuurde vuur naar beneden dat rond het volk brandde. Daarop schreeuwden de Israëlieten naar Mozes om hulp en toen hij voor hen bad, doofde het vuur. – Numeri 11:1-2

In Hebreeën 11:6 staat de bekende tekst dat als iemand niet gelooft, God niet tevreden over hem kan zijn. Geloof is essentieel om van God te ontvangen. Wapens die de boze gebruikt om ons geloof naar beneden te halen zijn: angst en vrees. Je gelooft in God, maar plotseling merk je dat angst en vrees over je komen. Angst en vrees zijn namelijk de grootste vijanden van het geloof. Wij zullen ze dus moeten bestrijden, zodat ons geloof niet vernietigd wordt. Want het is door het geloof dat wij van God ontvangen.

Je eigen geloof uitschakelen

Maar er is nog een ander iets waarmee wij ons eigen geloof tenietdoen, en dat is mopperen en klagen. De boze gebruikt angst en vrees om ons geloof te vernietigen. Maar met mopperen en klagen schakelen wij zelf ons geloof uit. In het Oude Testament lees je dat het volk van Israël in elke moeilijke situatie begon te klagen. Mopperen en klagen doe je als je niet tevreden bent met je omstandigheden op dat moment.

Oorzaken van mopperen en klagen

Er zijn verschillende oorzaken hiervoor. Eén daarvan is zelfmedelijden. Je hebt verdriet om wat mensen je hebben aangedaan of over je moeilijkheden. Een andere oorzaak is: men verlangt naar medelijden. Iedereen moet medelijden hebben met je ‘slachtofferrol’. Boosheid en bitterheid kunnen ook oorzaken zijn. Je bent bijvoorbeeld boos op God en steekt anderen aan met je ontevredenheid.

Ik waarschuw u om geen medelijden te hebben met mensen die bitterheid in hun hart hebben. Het is beter om te zeggen: ‘Hou nu maar eens op met dat mopperen en klagen.’ Al deze dingen komen voort uit ongeloof, want als je hart vol is van geloof en dankbaarheid aan God, dan zeg je: ‘God is bij mij. God zorgt voor mij.’ Dan komt het niet eens in je op om te gaan klagen.

Delen.

Comments are closed.

X