zondag, augustus 9 EN | BR

Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. – Johannes 10:10

Er was eens een kikker die in een waterput woonde. De kikker had het naar z’n zin. Hij had z’n natje en z’n droogje. Hij wist niet beter. Hij zag daarboven echter steeds een licht en dat interesseerde hem. Hij werd zó nieuwsgierig dat hij besloot om die moeilijke weg te gaan en naar boven te klimmen. Boven aangekomen keek hij voorzichtig boven de rand. Hij zag een grote watersloot, wel 100 keer zo groot als die waterput. Hij ging naar de sloot en volgde die totdat hij bij een rivier kwam. Hij dacht: die is wel 1.000 keer zo groot als die watersloot. De rivier volgend kwam hij aan bij een meer en hij dacht weer: dit is toch wel wat anders dan die waterput, zeg! Toen hij dan nog verder ging, kwam hij op een strand. Daar zag hij water, water en nog eens water. Hij kwam tot de ontdekking dat al die jaren dat hij in de waterput zat, hij toch wel in een heel klein wereldje had geleefd. Dit eenvoudige verhaal is voor iedereen te begrijpen.

God wil u zegenen

God geeft hierin een boodschap voor u en mij. God wil u zegenen met leven in overvloed. Gods droom voor uw leven is zo veel groter dan u zelf kunt bedenken of beseffen. Wij willen zo graag blijven in dat comfortabele wereldje van onze waterput.

Lieve lezers, ik wil u vertellen: er is meer! Wij moeten ons denken gaan veranderen. Ga eens over de rand kijken. Ga eens verder kijken dan die waterput. God heeft zo veel meer voor u: een zee van vreugde, vrede en overwinning. God wil dat u gaat genieten van alles wat Hij voor u heeft. Misschien heeft God al een droom in uw hart gelegd. Stap dan eens uit in geloof. God is met u! Hij zal u doen slagen. Met Hem bent u meer dan overwinnaar. Efeziërs 3:20 zegt dat God oneindig veel meer kan doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen.

Delen.

Comments are closed.

X