zondag, mei 31 EN | BR

Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt.- Johannes 4:14

Het is bekend dat er niets op deze aarde bestaat wat de mens blijvende voldoening geeft. Alles is tijdelijk en voor even. Toch is het een feit dat ieder mens verlangt naar voldoening. Als we echter iets vinden wat ons tevreden maakt, is het ook weer tijdelijk. Men heeft iedere keer weer een nieuwe ‘shot’ van voldoening nodig. Wij kunnen onze dorst naar echte bevrediging nooit helemaal lessen.

Levend water

Jezus heeft een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij een waterput. Jezus zegt tegen haar dat iedereen die van dit aardse water drinkt, eigenlijk niet echt zijn dorst lest, want het is maar tijdelijk. Jezus geeft ons het levende water, het eeuwige leven. Het is gratis. ‘Als u wist wat God geeft en wie Ik ben die u om water heeft gevraagd, dan zou u Míj om water hebben gevraagd en Ik zou u levend water hebben gegeven’ (Johannes 4:10). Dit geldt ook nog voor vandaag. Je hoeft het alleen maar te vragen, en de Heer zal het je geven. Het grote probleem is dat velen niet weten dat er een eeuwig leven voor hen is, en daarom vragen ze er niet naar. Als u er echter naar vraagt, geeft God het ook als een vrije gift.

De gift van eeuwig leven

U kunt het Goddelijk leven ontvangen door ‘wedergeboorte’. Het eeuwige leven is een genadegift van God. Jezus heeft het over de ‘gave van God’. U hoeft er niets voor te doen. U hoeft het alleen maar aan te nemen.

Jezus heeft er al voor betaald door te sterven aan het kruis. Daar vinden wij vergeving en de belofte van het eeuwige leven. Deze gift is de enige, echte, blijvende bevrediging die de mens in zijn geest kan ontvangen. Dat is het levende water waar Jezus over spreekt. Jezus is de Fontein die binnen in ons is, die het levende water, de Heilige Geest, in u wil laten stromen.

Delen.

Comments are closed.

X