zondag, mei 31 EN | BR

Heeft God een geneesmiddel voor geestelijke ziekte? – David Maasbach

Zonde werkt als een stroming in de zee. Je merkt niet hoe snel en hoe ver je van het land afdrijft, totdat je plotseling realiseert dat je heel ver van het vaste land bent afgedreven. Je wilt terug, maar door de sterke stroming lukt het je niet om op eigen kracht terug te zwemmen. En als het je niet lukt om terug te zwemmen, heb je een heel groot probleem!
Zonde begint meestal zonder dat je het zelf door hebt. En omdat de meeste mensen de grote gevaren van zonde onderschatten, zitten ze met een hoop ellende in hun leven. Wat ben ik blij met de Bijbel! De Bijbel vertelt ons waar en hoe de zonde in je leven toeslaat, maar ook hoe je eruit kunt komen. Je kunt een briljant verstand hebben en toch niets van de geestelijke dingen van God begrijpen. Dat komt, zegt de Bijbel, omdat er een sluier over je denken hangt. Om God te leren kennen, moet eerst die sluier worden weggehaald.

1 Johannes 1:7
…en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden.
1 Korinthiërs 2:14
Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is.
Johannes 8:34
‘Vergis u niet,’ antwoordde Jezus. ‘Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde.’
Johannes 8:32
Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.’
2 Petrus 3:9
Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zo veel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.
Romeinen 6:23
De zonde betaalt een hard loon: de dood!
Hebreeën 9:27
Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden.
Johannes 8:34
‘Vergis u niet,’ antwoordde Jezus. ‘Ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde.’
Job 14:5
U hebt de mens slechts een vastgestelde tijd van leven gegeven, het aantal maanden van zijn leven staat al van tevoren vast. Hij mag ook niet iets langer leven.
Openbaring 1:5
Jezus Christus, die ons trouw de hele waarheid bekendmaakt, Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Hij is de heerser over alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor Hem, die ons liefheeft en die onze zonden heeft afgewassen door zijn bloed voor ons te geven.
Colossenzen 2:13-15
13 U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. 14 Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. 15 Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X