zondag, april 5 EN | BR

De handelingen van de apostelen (Handelingen 4:14-23) – David Maasbach

De confrontatie die Petrus en Johannes met het Sanhedrin hadden laat ons ook de kracht van de kerk zien. Wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest, hoef je niet bang te zijn voor wat je moet zeggen tegen hen die intellectueel onderlegd zijn. De Heilige Geest zal je de woorden en vrijmoedigheid geven om de juiste dingen op de juiste tijd te zeggen. Daarom is NEWGEN vandaag zo belangrijk!

Handelingen 4:15
Zij stuurden Petrus en Johannes de raadzaal uit en overlegden met elkaar.
Handelingen 4:13
De Joodse leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden, hoewel zij toch mensen zonder opleiding waren. Zij herinnerden zich dat zij allebei veel met Jezus waren omgegaan.
Handelingen 4:14
Maar omdat de genezen man bij hen stond, konden zij niets tegen hen inbrengen.
Handelingen 4:16
‘Wat moeten wij met deze mannen doen? Wij kunnen er niet omheen dat zij een groot wonder hebben gedaan.’
Handelingen 4:17
‘Iedereen in Jeruzalem weet ervan. Om te voorkomen dat zij nog meer propaganda maken, moeten wij hun verbieden die naam nog verder te noemen, anders zullen zij streng gestraft worden.’
Handelingen 4:18
Zij riepen de twee apostelen weer binnen en verboden hun ooit weer over Jezus te spreken.
Handelingen 4:19
Maar Petrus en Johannes antwoordden: ‘Wat vindt u, is het juist dat wij u in plaats van God gehoorzamen?’
Jakobus 3:13-18
13 Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. 14 Maar als u door jaloezie en eigenbelang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen, dan zou u de waarheid geweld aandoen. 15 Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. 16 Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. 17 Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Zij leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht. 18 Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid.
Handelingen 4:14
Maar omdat de genezen man bij hen stond, konden zij niets tegen hen inbrengen.
Handelingen 4:23
Zodra zij vrij waren, gingen Petrus en Johannes naar hun vrienden en vertelden wat de Joodse leiders hadden gezegd.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X