dinsdag, september 28 EN | BR

De handelingen van de apostelen (Handelingen 4:1-14) – David Maasbach

Petrus en Johannes getuigden, vol van de Heilige Geest, van de levende en opgestane Jezus. Wat was de diepe indruk die Petrus en Johannes maakten op de kerkleiders? De kerkleiders herinnerden zich dat Petrus en Johannes veel met Jezus omgegaan waren. Ook wij, vandaag, kunnen omgang met Jezus Christus hebben, mensen zullen dat zien!

Handelingen 4:1
erwijl zij nog tegen de mensen spraken, kwam de leider van de tempel samen met de priesters en Sadduceeën naar hen toe.
Handelingen 4:2
Zij waren woedend dat de apostelen het volk vertelden dat Jezus niet meer dood was en daarmee leerden dat er opstanding uit de dood bestaat.
Handelingen 4:8
Petrus, die vervuld was van de Heilige Geest, antwoordde:
Handelingen 4:13
De Joodse leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden, hoewel zij toch mensen zonder opleiding waren. Zij herinnerden zich dat zij allebei veel met Jezus waren omgegaan.
Handelingen 4:7
Zij lieten Petrus en Johannes binnenbrengen en vroegen hun: ‘Door welke kracht of namens wie hebt u DIT gedaan?’
Deuteronomium 13:1-3
1 ‘Als er een profeet onder u is of iemand die zegt de toekomst te kunnen voorspellen door middel van dromen of tekenen en wonderen te kunnen doen, 2 en als zijn voorspellingen uitkomen en hij zegt: “Kom, laten we de goden van de andere volken aanbidden,” 3 luister dan niet naar hem. Want de Here stelt u dan op de proef om te zien of u werkelijk met hart en ziel van Hem houdt.
Handelingen 4:8-10
8 Petrus, die vervuld was van de Heilige Geest, antwoordde: 9 ‘Geachte leiders van Israël: als ik het goed begrijp, worden wij vandaag verhoord omdat wij iets voor een invalide man hebben gedaan, waardoor hij is genezen. 10 Nu, wat ik u en het hele volk van Israël moet zeggen, is dit: dat deze man hier gezond vóór u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt.
Handelingen 4:11-12
11 Nu blijkt hoe de steen die door de bouwers was afgekeurd, juist tot de hoeksteen is geworden. 12 Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’
Psalmen 118:22
De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden.
Handelingen 4:13-14
13 De Joodse leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zich zo vrijmoedig verdedigden, hoewel zij toch mensen zonder opleiding waren. Zij herinnerden zich dat zij allebei veel met Jezus waren omgegaan. 14 Maar omdat de genezen man bij hen stond, konden zij niets tegen hen inbrengen.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X