dinsdag, december 1 EN | BR

Hadden we maar een Trump als leider van Nederland – David Maasbach

God zegt in Zijn Woord dat Hij Jeruzalem heeft uitgekozen als Zijn eeuwige rustplaats. Het is de ondeelbare stad van de levende God Zelf, als een eeuwig bezit voor de Joden. De Amerikaanse president Trump, voorstander van Israël, erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Psalm 132:13-14
13 Want de Here heeft Jeruzalem uitgekozen. Daar wilde Hij graag wonen. 14 Hij zei: ‘Dit is de plaats waar Ik altijd rust zal vinden. Hier wil ik graag wonen.
Zacharia 12:2-3
2 ‘Ik zal Jeruzalem en Juda als een beker wijn laten zijn waarvan de volken rondom beneveld zullen raken. Zij zullen Jeruzalem belegeren en ook de overige steden van Juda. 3 Jeruzalem zal een zware steen zijn die als een last op de wereld ligt. Al zullen alle volken ter wereld zich verenigen in een poging haar te verwijderen, toch zullen zij allemaal door haar worden verpletterd.
Genesis 17:18-21
18 En hij zei tegen de Here: ‘Och Here, het zou al mooi zijn als uw belofte voor Ismaël zou gelden.’ 19 Maar God zei: ‘Nee, uw vrouw Sara zal een zoon krijgen die Isaak (Gelach) zal heten en Ik zal mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten, voor altijd. 20 U hebt Mij gevraagd of Ik Ismaël ook wil zegenen, dat zal Ik zeker doen. Zijn nageslacht zal groot zijn en onder zijn nakomelingen zullen twaalf vorsten zijn. 21 Maar mijn verbond sluit Ik met Isaak, die Sara volgend jaar om deze tijd ter wereld zal brengen.’

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X