vrijdag, april 23 EN | BR

Gods plan voor uw leven – David Maasbach – SERIE: Goddelijke genezing

De Bijbel zegt in Spreuken 4:23: ‘Bescherm je hart ben alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.’
Het hoogste doel voor elk mens is het leren kennen van de levende God en Schepper. Succes en voorspoed kun je niet meten aan geld, roem, eer, status en bezittingen. Hoe dierbaar en belangrijk deze zaken ook in het leven kunnen zijn, bij het graf houden al deze zaken op, want er is niets, maar dan ook helemaal niets van dit alles wat je met je mee kunt nemen als je tijd eenmaal gekomen is. Het verlies van je sterfelijke ziel is een hoge prijs om te betalen voor deze dingen. De vraag is: Is het het waard? Wat heb je eraan om de hele wereld te winnen en je eigen ziel te verliezen?

Spreuken 4:23
Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.
Markus 8:36
Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen?
Mattheüs 6:33
Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden.
Johannes 17:3
Het eeuwige leven is dat zij U, de enig ware God, kennen en degene die U naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus.
Johannes 1:12
Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.
Romeinen 10:9
Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.
Mattheüs 12:33
Een boom kent men aan zijn vruchten. Aan een goede boom komen goede vruchten en aan een slechte boom slechte.
Galaten 3:26
Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden.
Efeziërs 2:10
God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.
Jeremia 29:11
Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de Here. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.
Romeinen 8:31-32
31 Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? 32 God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?
Romeinen 12:1-2
1 Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. 2 U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.
1 Corinthiërs 6:19-20
19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont? U bent niet van uzelf! 20 God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht! Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven.
Romeinen 8:28
Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.
Jesaja 30:21
Als u Gods paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter u horen zeggen: ‘Nee, dit is de weg, hier moet u lopen.’
Ezechiël 36:27
Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X