vrijdag, april 23 EN | BR

God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. – 1 Korinthiërs 1:27

Er zijn veel christenen, ook zij die regelmatig de kerk of samenkomst bezoeken, die tegen zichzelf zeggen: ‘Ik ben zwak. Het lukt me niet. Ik kan God niet dienen zoals ik zou moeten. Elke keer val ik terug in een oude gewoonte.’

Als u zo iemand bent, dan heb ik goed nieuws voor u. God houdt van u ondanks uw tekortkomingen. U bent niet de enige die met slechte gewoonten worstelt.

Mozes

In de Bijbel, Gods Woord, lees ik over grote mannen van God die met hetzelfde probleem worstelden. Ook in hun leven waren er tijden van mislukking en nederlaag. Ziet u Mozes, de grote man van God, als een mislukkeling? Nee! En toch waren er momenten in zijn leven dat hij een mislukkeling was en een nederlaag leed.

De carrière van Mozes begon met een moord en hij moest vluchten en bleef 40 jaar in de woestijn om zijn straf te ontlopen. Als God hem dan eindelijk roept om Zijn volk te bevrijden, zegt hij: ’Och Here, ik ben helemaal geen goede spreker! … Ik kan nooit de juiste woorden vinden’ (Exodus 4:10). Maar God zegt: ’Ik zal u helpen met spreken en u vertellen wat u moet zeggen’ (vers 12).

Een instrument in Zijn hand

God gebruikte Mozes ondanks zijn zwakheid. God wil ook u en mij gebruiken ondanks onze zwakheden. Hij wil u gebruiken als een instrument in Zijn hand.

’Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader jullie alles zal geven wat jullie Hem vragen in mijn naam’ (Johannes 15:16).

Delen.

Comments are closed.

X