zondag, september 26 EN | BR

‘Na mijn havo afgerond te hebben, besloot ik de Pabo opleiding te doen. Mijn perfectionisme zorgde ervoor dat ik onzeker werd. Ik stopte abrupt en werd vervolgens depressief. Ik gaf God de schuld en besloot Hem mijn rug toe
te keren.

Daarna raakte ik in een psychose. Ik werd gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek. Daar kreeg ik veel medicatie, maar niets hielp. Ik ging altijd naar de kerk met mijn ouders, en als kind ben ik ook naar de zondagsschool gegaan. In de kliniek herinnerde ik me de verhalen uit de Bijbel. Op een avond knielde ik bij mijn bed neer en vroeg God mij te helpen. Ik voelde mij alleen, net zoals Daniël in de leeuwenkuil of Jona in de buik van de vis.
Na 4 weken mocht ik een weekend met verlof, onder toezicht van mijn ouders. Zoals altijd ging ik met mijn ouders naar de kerk. Tijdens de zangdienst werd het lied: ‘Stronger’ gezongen. Het lied zegt: ‘God is sterker dan elke zonde en Hij redt!’ Toen er een oproep werd gedaan, ging ik naar voren en liet voor mij bidden. Op het moment dat er ‘amen’ werd gezegd, voelde het alsof er een last van mij afviel.
Al snel werd ik ontslagen uit de kliniek. Na één maand stopte ik, op advies van de arts, met alle medicatie! ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’ (Jeremia 29:11)

Delen.

Comments are closed.

X