zondag, mei 31 EN | BR

Hij (Jezus) die in u woont, is machtiger dan hij (de boze) die de wereld beheerst. – 1 Johannes 4:4

David was een herdersjongen die gewend was met een slinger om te gaan. Hij was ermee vertrouwd. Toen hij in de wapenuitrusting van Saul werd geperst, wist hij: hierin kan ik niet vechten. Hij was er niet mee vertrouwd. Met zijn eenvoudige slinger kon hij wél omgaan en hij doodde daarmee Goliath en er was een grote overwinning.

Samgar was een eenvoudige boer. Hij was vertrouwd met het werken met een ossenstok. Hij wist precies hoe hij ermee om moest gaan. Dus datgene waarmee hij vertrouwd was, gebruikte hij om de vijand te verslaan.

Ga aan de slag met wat u hebt

Ook u moet datgene waarmee u vertrouwd bent, inzetten voor de Heer. Daarmee zult u de strijd winnen, want de Here zal daarmee wonderen voor u kunnen doen. Het meeste werk dat in het Koninkrijk van God wordt verricht, wordt door eenvoudige mensen gedaan, die gewoon gebruiken wat ze hebben en daarmee aan de slag gaan.

God heeft geen grote dingen nodig

We hebben geen moeilijke dingen nodig om voor de Here grote wonderen te doen. God heeft geen grote dingen nodig om iets groots te doen. U moet echter niet bang, maar moedig zijn; u moet gebruiken wat u hebt en daarmee aan het werk gaan.

Wees gehoorzaam en trek ten strijde met datgene wat u hebt. Trek op tegen de vijand. De vijand is groot en hij is altijd tegen ons, maar wat maakt dat uit als God aan onze kant staat? Al lijkt het alsof wij niet in de meerderheid zijn, met Jezus zijn wij meer dan overwinnaars, want Hij die in ons woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst. Wij hoeven niet bang te zijn voor de vijand, want als wij gebruiken wat wij hebben, zullen wij met Jezus overwinnen.

Delen.

Comments are closed.

X