vrijdag, december 6 EN | BR

Ik, de HERE, ben niet veranderd. – Maleachi 3:6

Ik wil u vandaag uitnodigen om terug te gaan naar dat goede, oude, trouwe evangelie van de Here Jezus Christus. Ik kan een preek nemen van wijlen mijn vader, Johan Maasbach, en die preek van 50 jaar geleden prediken, want het Woord van God is nooit veranderd. Gods Geest is niet veranderd. Ik wil dit oude, trouwe evangelie prediken waar onze voorouders in geloofden. De beloften waarop zij steunden, het kruis van Jezus waarvan hun verwachting voor de eeuwigheid was: het is allemaal onveranderd gebleven.

God is niet veranderd

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Er is niets nieuws onder de zon. De mensen zoeken altijd naar iets nieuws en willen altijd maar iets nieuws uitvinden. En als ze dan denken het gevonden te hebben, is het al weer oud geworden. Ze blijven maar zoeken naar nieuwe dingen. Alles blijft echter aan verandering onderhevig, maar God is en blijft dezelfde. Het evangelie is hetzelfde oude evangelie; er is niets aan veranderd. Gods liefde is hetzelfde, Zijn bloed is hetzelfde, Zijn Geest is hetzelfde – het is alles hetzelfde gebleven. Hebreeë 13:8 zegt: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ Waarom zou u dus zoeken naar allerlei nieuwe dingen? Nieuwe ideeën, nieuwe religies?

Als u bent afgeweken van het rechte pad, als u bent afgedwaald, kom dan weer terug tot de Waarheid. Als u bent losgeraakt van de Kerk, dan wil ik u vragen weer terug te komen. Ik durf te zeggen dat u nooit echt gelukkig geweest bent sinds de dag dat u bent afgedwaald. Diep in uw hart zult u nooit echt gelukkig kunnen worden als u niet teruggaat naar de plaats waar God tot u sprak.

Delen.

Comments are closed.

X