zondag, mei 31 EN | BR

Ik laat u nooit in de steek, Ik zal altijd bij u blijven. – Jozua 1:5

Vandaag heb ik een medicijn voor Gods dienstknechten en al Gods kinderen en dit medicijn is opbouwend. Ik wil dit graag naar voren brengen, omdat velen vermoeid zijn, anderen zien het niet meer zitten. Er zijn er zelfs die denken dat God hen in de steek heeft gelaten. Vandaag wil ik u echter dit opbouwende medicijn geven. We lezen dit in Jozua 1:5: ‘Niemand zal u kunnen tegenhouden zolang u leeft, want Ik zal u helpen, zoals Ik Mozes heb geholpen. Ik laat u nooit in de steek, Ik zal altijd bij u blijven.’

Jozua was een groot man van geloof en het was juist dat geloof dat hem samen met Kaleb in het beloofde land heeft gebracht. Nu is de tijd gekomen dat Jozua voor een nieuwe taak staat. Zijn taak is om het volk van Israël over de Jordaan te leiden en in het beloofde land van melk en honing te brengen. Als Jozua op dit belangrijke punt staat, komt de Here God. Hij spreekt deze woorden tegen Jozua: ‘Jozua, Ik laat u nooit in de steek, Ik zal altijd bij u blijven.’

God laat u niet in de steek

Er waren grote problemen geweest in de tijd van Mozes. Er waren echter ook grote problemen in de dagen van Jozua. En vandaag zijn er ook grote problemen. Maar nieuwe problemen brengen nieuwe bescherming, want God is dezelfde. Hij beschermde Mozes, Hij beschermde Jozua, maar Hij beschermt ook u en mij en al Zijn kinderen. Ook in moeilijke tijden kunnen wij God danken, want Hij is bij ons en Hij zal ons niet in de steek laten.

Verwacht nieuwe dingen

Gevaren en teleurstellingen brengen alleen maar Goddelijke mogelijkheden om nieuwe deuren te openen. Nu is het de tijd dat God die nieuwe deuren opent. Ik verwacht dat God nieuwe dingen gaat doen, nieuwe leiders zal doen opstaan, nieuwe jongeren zal vervullen met de Heilige Geest. Niet alleen jongeren, maar ook ‘oldtimers’ hebben we nodig om samen het evangelie van Jezus Christus te brengen. Jozua moest tegen de vijand strijden. Wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God.

Delen.

Comments are closed.

X