vrijdag, december 6 EN | BR

Maar U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont. U wordt niet snel toornig; integendeel, U bent vol liefde en genade. Daarom hebt U hen niet in de steek gelaten. – Nehemia 9:17

Wanneer er dingen zijn waar je over inzit, dan zijn het vaak dingen in je eigen leven die moeten veranderen, die op het altaar moeten. Je moet dus weer terug naar dat aloude evangelie, naar de plaats waar God eens tot je sprak. De dingen die er niet horen, moeten uit je hart weg. Laat niets in je hart komen wat niet naar de wil van God is, want het drijft je uiteindelijk weg van de plaats waar de Here eens tot je sprak. En als u dan teruggaat, de zonde de rug toekeert en de nieuwe weg inslaat, zal God u helpen. Dat zal Hij doen, omdat God een God van vergeving is. Hij is een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont.

Weet u, als u uw medemens iets hebt aangedaan, dan zal die u wel vergeven. U moet het echter niet voor een tweede keer doen, en zeker niet voor een derde of vierde keer. Zo zijn wij mensen. Maar de Bijbel zegt dat wij ‘zeventig keer zeven keer’ moeten vergeven (zie Mattheüs 18:22). God zal je al de dingen vergeven die je verkeerd hebt gedaan. Hij weet welke hindernissen je moet overwinnen om een christen te zijn.

De weg van Jezus

Misschien verkeert u in een heel moeilijke situatie thuis, en moet u bepaalde stappen zetten richting God. Beste lezers, God zal met u zijn; God zal uw kracht zijn; God zal u helpen. Verzamel alle moed, zie op Jezus Christus, en neem dan in uw hart de beslissing en zeg: ‘Ik maak vandaag de keuze om de weg in te slaan van de eeuwigheid, de weg van de hemel, de weg van Jezus.’ Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader’ (Johannes 14:6). Als u iemand bent die van de juiste weg is afgedwaald, of die helemaal geen christen is, maar vandaag ervaart: dit is de weg die ik moet gaan, ga dan die weg. Bid tot God en belijd Hem uw zonden. God zal u (opnieuw) aannemen als Zijn kind.

Delen.

Comments are closed.

X