dinsdag, april 20 EN | BR

Een nacht met God kan je hele leven veranderen – David Maasbach

Ben jij wel eens ge-disconnect geweest van alles wat jij liefhad? Heb jij wel eens aan God gevraagd: ‘Waarom God, laat u mij door al die ellende in mijn leven gaan?’ Als jij dit vandaag bent, kan ik je maar één raad geven…

Numeri 17:7-8
7 Hij plaatste de staven voor de Here in het Heilige der Heiligen in de tabernakel 8 en toen hij de volgende dag weer ging kijken, vond hij Aärons staf, die van de stam Levi, met bloesems en rijpe amandelen eraan!
Jesaja 40:31
30,31 Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden, zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden, zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.
Numeri 17:8
en toen hij de volgende dag weer ging kijken, vond hij Aärons staf, die van de stam Levi, met bloesems en rijpe amandelen eraan!
Numeri 17:9-10
9 Toen Mozes de staven naar buiten bracht om ze aan de anderen te laten zien, keken ze ongelovig naar de bloeiende staf. Alle leiders, behalve Aäron, namen hun staf terug. 10 De Here droeg Mozes op de staf van Aäron voor de ark te plaatsen als herinnering aan de rebellie van de Israëlieten. ‘Zo moet u een einde maken aan hun opstandigheid tegen Mij, zodat zij niet sterven,’ zei de Here.

Lees mee met de preek in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X