dinsdag, september 28 EN | BR

Een grenzeloze wereld is niet van God – David Maasbach

Het proces van een wereld zonder grenzen is al een tijd aan de gang. Juist dit brengt onrust, haat en verdeeldheid. Het concept grenzen komt juist van God! Wat we vandaag nodig hebben zijn leiders die vanuit Gods wegen en Gods woorden duidelijk grenzen maken. Grenzen helpen juist om het goede binnen te houden en het kwade buiten. Vandaag zeggen we: “Wij willen grenzen!”

Spreuken 4:23
Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.
Mattheüs 7:6, 21-23
6 Geef de dingen van God niet aan de vijanden van God. Geef wat heilig is niet aan de honden, want ze komen terug om u te verscheuren, en gooi geen parels voor de zwijnen, want ze zullen die vertrappen. 21 Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. 22 Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: “Here, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.” 23 Maar Ik zal hun antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan.”
Markus 7:21-23
21 Uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord; 22 overspel, hebzucht en kwaadwilligheid; bedrog, losbandigheid en jaloezie; 23 gevloek, hoogmoed, onverschilligheid en zo meer, komen van binnen uit de mens. Die maken hem onrein.’
Openbaring 3:20
Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met Mij en Ik met hem.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X