woensdag, juli 28 EN | BR

David Maasbach spreekt over ‘Een andere kijk op de opname van de gemeente (deel 2)’ vanuit het nieuwe Capitol in Den Haag.

Als je de Bijbel leest zie je dat Paulus uitleg geeft over de wederkomst van Jezus. Hij geeft ook duidelijk aan dat die dag niet bekend is. Wees dus opmerkzaam voor mensen die zeggen dat ze weten wanneer Jezus wederkomt. Er zal een dag komen dat God zal oordelen, maar dat zal pas gebeuren wanneer de duivel zich zal openbaren in zijn ware aard. Dit kan pas als de Heilige Geest met ons, de gemeente, naar de hemel gaat. Bereidt je dus voor op de wederkomst van Jezus!

Beluister op Maasbach Radio
Delen.

Comments are closed.

X