zaterdag, mei 25 EN | BR

En Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden dat het zweet Hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel. – Lucas 22:44

Na de maaltijd had Jezus drie van Zijn discipelen meegenomen naar de hof van Gethsemane. Het was in deze hof dat Hij doodsbang werd. Jezus, een man van zorgen, werd in deze hof geconfronteerd met een pijn die Hij nooit eerder in Zijn bestaan als Mensenzoon had ervaren. Jezus was altijd opgewekt en in de rust geweest, maar in deze hof was alles anders. Zijn vrede was weg, Zijn rust was veranderd in dodelijke angst. Hij bad zelfs: ‘Abba! Vader! Voor U is alles mogelijk. Neemt U die beker bij Mij vandaan. En toch, niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren’ (Marcus 14:36).

De strijd van Jezus

Wat een strijd was Jezus aan het voeren. Zijn zweet werd zelfs als bloeddruppels. Hij liep naar Zijn discipelen en wilde Zijn vreselijke angst met hen delen. Maar ze waren in slaap gevallen. Ik dacht altijd dat Jezus doodsbang was omdat Hij daar in strijd was met de boze. Maar toen dacht ik: dat kan niet, want Hij had dat gevecht al gewonnen tijdens de verzoeking in de woestijn. Toen dacht ik: Jezus heeft het hier over een beker en Hij vraagt Zijn Vader om, als het kan, die beker bij Hem vandaan te nemen. Deze beker kwam niet van de Farizeeërs, niet van de boze, niet van mensen of van Zijn slapende discipelen, niet van Zijn verrader, maar van Zijn eigen Vader. Die beker was gevuld met al onze zonden, ziekten en schuld. Al het kwaad zat in die beker. En nu moest Hij die beker drinken. Dat maakte Hem doodsbang, want door deze beker zou God, Zijn Vader, Hem met al onze zonden belasten! Hij was zonder schuld, rein en heilig. Hij kon niet zondigen. Door het drinken van die beker moest Hij in de plaats van de zondaren staan. De vloek en de straf moesten op Hem neerkomen. Hij moest vanwege die schuld door God verlaten worden. Wij mogen nu in Gods tegenwoordigheid komen, 24 uur per dag, omdat Hij voor ons die beker dronk. Gelukkig zijn degenen die dat geloven.

Delen.

Comments are closed.

X