woensdag, februari 21 EN | BR

‘De Heer heeft mij geroepen toen ik nog niet geboren en bij mijn moeder was.’ – Jesaja 49:1

In de roeping van God staan, betekent niet meer en niet minder dan Hem persoonlijk kennen en in beweging komen voor Hem. De gemeenschap met de Heilige Geest kenmerkt de geroepen mens, het maakt hem gepassioneerd en stuwt hem voort om de roeping te volbrengen. Welk beroep je ook hebt: op het moment dat je Jezus ontmoet, zul je nooit meer dezelfde zijn. Je wordt gegrepen door Zijn wil en invloed in je leven. Elke belangrijke beslissing wordt onderdeel van jouw relatie met God.

Ik geloof sterk dat Gods roeping juist op professionals wordt gelegd – niet om hen uit hun beroep te roepen, maar om hen te roepen zoals ze zijn, zodat God Zich kan verheerlijken in de gehele mens. Hij wil dokters, onderwijzers, jeugdwerkers, ondernemers en andere vaklui in de frontlinie hebben in Zijn Kerk, om getuigen van Jezus te zijn en bijzondere daden voor Hem te doen.

22 jaar was ik – piepjong nog – vol onzekerheid zoekend naar een fundament in mijn leven. Politiek bewust, als het ware lopend in schoenen die te groot voor me waren, in mijn denken de voetsporen volgend van revolutionairen, activisten, politici en linkse filosofen. Me opgewerkt hebbend tot de ideoloog onder mijn kameraden, altijd schrijvend en denkend. In die tijd ontmoette ik Jezus, midden in de nacht. Ik had tot Hem geroepen en zo kwam Hij, die nacht. En met Hem begon het alles kostende, maar ook alles ontvangende leven van een discipel. Ik was overtuigd van de onvoorstelbare liefde van God op het moment dat ik Jezus ontmoette. Tot die tijd had ik het idee gehad dat mijn roeping lag in wereldveranderende activiteiten. Maar ik had het mis. Ik had geen enkele rekening gehouden met het bestaan van God, de Almachtige, die bezig was een plan te volvoeren. Na die ontmoeting had ik geen enkele motivatie of geen enkel idee om zomaar door te gaan met mijn leven, mijn eigen plan trekkend, zelf beslissend wat ik elke dag zou doen, welke studie ik zou volgen. Dit alles stond geheel in het licht van die ontmoeting. Hoe ik God al die jaren gemist heb en niet gezien heb, was onbegrijpelijk en niet goed voor te stellen, maar nu ik Hem ontmoet had, was het ondenkbaar nog één dag zonder Hem te leven. Hoe kon ik Degene op wiens bevel mijn hart van seconde tot seconde klopte, niet betrekken bij de belangrijke beslissingen in mijn leven?

‘Ik heb je uitgekozen opdat je op weg zou gaan en vrucht dragen en je vrucht zou blijven.’ – Johannes 15:16

Je bent uitgekozen door Christus om een nieuw leven in te gaan, een nieuw leven te ontvangen dat van een geheel andere orde is. Een leven met als kwaliteit het onveranderlijke en eeuwigdurende, een wezenskenmerk van God. De dingen die je tot stand brengt, zullen de kleur dragen van het eeuwige leven. Mensen die naar je leven kijken, zien dat je waardevol bent in je beroep, maar hebben niet door dat je een spoor van vrucht draagt vanuit de bron van eeuwig leven die in je stroomt. Elk woord dat wijst op Christus, elk advies, elke confrontatie die anderen op een weg brengt dichter bij een ontmoeting met God, is onvergankelijke vrucht die in de eeuwigheid zichtbaar zal worden.

Delen.

Comments are closed.

X