woensdag, juli 28 EN | BR

3e zondag van september, oktober en november 2020

1. Jezus, de Heer van de heerlijkheid
Door Fred de Bruijn

Jezus bad: ‘Vader, Ik wil dat zij bij Mij zijn, opdat zij Mijn heerlijkheid zien’ (Johannes 17:24). Wij worden gezegend door de heerlijkheid van Jezus. Als je eenmaal hebt geproefd van Jezus’ heerlijkheid, heb je nooit meer honger en dorst. Zijn heerlijkheid helpt ons ook om te veranderen naar Zijn beeld, zodat de wereld Zijn heerlijkheid in ons zal zien.


2.Levensprincipes van mannen uit het Nieuwe Testament
Door Jeconia Maasbach

We gaan kijken naar het leven van Thomas, Barnabas en Timotheüs. Zij waren mensen zoals jij en ik en stonden voor dezelfde uitdagingen. We zullen de principes van hun succes behandelen. Laten we leren van hun geloof en trouw, van hun twijfel en strijd en van hun overgave, volharding en overwinning.


3e zondag van januari, februari en maart 2021

3.Bijbelse feestdagen en hun profetische boodschap
Door Mark Witte

Waarom moeten we ons verdiepen in de Bijbelse feesten? God heeft deze feesten Zelf ingesteld. In elk feest zat een waarde voor die tijd, maar ook een profetische boodschap voor onze tijd en wat er nog komen gaat. Door de hele Bijbel heen zien we in al deze feesten een blauwdruk van Gods plan van redding tot en met de wederkomst van Jezus.


4.Levensprincipes van vrouwen uit Handelingen
Door Regina Maasbach

In Handelingen zien we dat vrouwen een belangrijke rol speelden in de verspreiding van het evangelie en in de bouw van de gemeente. Hun moed, toewijding en geloof was net zo indrukwekkend en belangrijk als die van de apostelen. Wat kunnen wij van hen leren voor ons leven vandaag?

Delen.

Comments are closed.

X