dinsdag, september 28 EN | BR

Als vrouw heeft God je uitgekozen om bepaalde eigenschappen van Zijn karakter te weerspiegelen, waartoe de man niet in staat is. In Gods ogen ben je van onschatbare waarde en heb je een bijzondere taak.

Een waardige vrouw
We zien dat de vrouw zowel in het Oude als het Nieuwe Testament een heel belangrijke plaats inneemt. Denk aan Deborah, die een profetes was, en aan Maria, de moeder van Jezus. Bij de opstanding van Jezus, waren het vrouwen aan wie de opgestane Heer als eerste verscheen. Vrouwen zijn wel degelijk belangrijk in Gods ogen. In Spreuken 31:25 lezen we dat de vrouw bekleed is met luister en waardigheid. Zo heeft God haar gemaakt: met luister, waardigheid en zelfrespect. Laten we niet vergeten dat ook de vrouw mede-erfgename van God is. Er is geen hogere roeping dan mede-erfgename te zijn met Jezus Christus, de Zoon van God…


 
Door David Maasbach

Delen.

Comments are closed.

X