woensdag, april 14 EN | BR

De vernieuwing die God wil geven – David Maasbach

De Bijbel zegt in Handelingen 8:17: ‘Na het gebed legden zij hun handen op en de volgelingen ontvingen de Heilige Geest.’
De hele stad Samaria lag onder de ban van een zekere Simon de Tovenaar. Hij had een godsdienst die niet gebaseerd was op de levende God en Zijn Woord. De Samaritanen dachten echter dat alles wat hij zei en deed van God was, en daardoor kon Simon hen betoveren. Doordat zij zich openden voor al zijn valse praatjes en kunstjes, openden zij zich ook voor de machten van de boze, en bracht hen in de ban van Simon de Tovenaar en de boze. De hele stad lag onder invloed van zijn valse religie. Maar toen kwam er een zekere Filippus, en de levende God bracht door hem een grote vernieuwing in de hele stad Samaria.

Handelingen 8:5-17
8 Filippus bijvoorbeeld, ging naar de stad Samaria en vertelde dat Jezus de Christus is. 6
De mensen die naar hem luisterden en zagen welke buitengewone dingen hij deed, hielden zich aan wat hij zei. 7 Boze geesten gingen, onder luid geschreeuw, weg uit de vele mensen die er last van hadden. Vele lammen en kreupelen werden genezen. 8 Het was dan ook niet verwonderlijk dat er grote vreugde in de stad heerste. 9 In de stad woonde een zekere Simon, die zich al langer met toverij bezighield en daarmee alle Samaritanen versteld deed staan. Hij deed erg gewichtig en zei dat hij een groot man was. 10 ‘Deze man is wat men de Grote Kracht van God noemt,’ werd er gezegd. 11 En omdat hij de mensen een hele tijd met allerlei toverkunsten had verbaasd, hielden zij zich aan wat hij zei, zowel groot als klein. 12 Maar dat veranderde toen Filippus kwam. Hij vertelde hun over het Koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen. 13 Zelfs Simon geloofde wat Filippus zei en liet zich dopen. Hij liep steeds achter Filippus aan en viel van de ene verbazing in de andere, door de wonderlijke dingen die hij voor zijn ogen zag gebeuren. 14 De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bevolking van Samaria in de Here Jezus was gaan geloven. Daarom stuurden zij Petrus en Johannes erheen om eens te kijken. 15 Petrus en Johannes baden voor hen, 16 omdat de nieuwe volgelingen wel in de naam van de Here Jezus gedoopt waren, maar de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. 17 Na het gebed legden zij hun de handen op en de volgelingen ontvingen de Heilige Geest.
1 Petrus 5:8
Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden.
1 Korinthiërs 1:21
In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld Hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden en besloot Hij die mensen te redden die de ‘onzinnige boodschap’ geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven.
Romeinen 10:17
Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X