maandag, juli 13 EN | BR

De verloren bijl – David Maasbach

De Bijbel zegt in 2 Koningen 6:5: ”Maar terwijl een van hen uithaalde voor een flinke slag, vloog het blad van de bijl van de steel en viel in de rivier. ‘Och heer,’ schreeuwde hij, ‘wat nu, ik had de bijl geleend!”

Door de jaren heen zijn er heel wat mensen iets van hun kostbare bezittingen kwijtgeraakt. Sommige mensen zijn al hun hele leven op zoek naar iets kostbaars dat ze in hun hele leven op zoek naar iets kostbaars dat ze in hun leven zijn kwijtgeraakt, en nog altijd hebben zij niet gevonden wat zij verloren hebben. Is het mogelijk om waardevolle kostbaarheden, die je in je leven bent kwijtgeraakt, terug te vinden? Is het mogelijk dat God in Zijn grote goedheid en genade geïnteresseerd is om datgene wat we zelf niet meer kunnen terugvinden, aan ons terug te geven?

2 Koningen 6:4-7
4 Bij de Jordaan aangekomen, begonnen zij bomen om te hakken. 5 Maar terwijl een van hen uithaalde voor een flinke slag, vloog het blad van de bijl van de steel en viel in de rivier. ‘Och heer,’ schreeuwde hij, ‘wat nu, ik had die bijl geleend!’ 6 ‘Waar is hij gevallen?’ vroeg Elisa. De jongeman wees de plek aan, waarna Elisa een stok sneed en die in het water gooide. Zodra de stok erin lag, kwam het blad van de bijl bovendrijven. 7 ‘Pak hem maar,’ zei Elisa en de jongeman deed dat.
Jacobus 5:16
Het gebed van een rechtvaardige vermag veel,
doordat er kracht aan verleend wordt.
2 Koningen 6:1-3
1 Op een dag kwamen enkele jonge profeten bij Elisa en zeiden tegen hem: ‘Zoals u ziet, is ons woonhuis te klein. Zegt u nu eens als onze meester, kunnen wij niet bij de Jordaan een nieuw onderkomen neerzetten? Er is daar genoeg hout voorradig.’ ‘Goed,’ stemde hij toe, ‘begin er maar mee.’ 3 ‘Heer, wilt u alstublieft met ons meegaan?’
stelde een van hen voor. ‘Dat is goed,’ zei hij.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X