vrijdag, juli 30 EN | BR

Deze maand vieren we het geweldige paasfeest, waarbij we Jezus’ opstanding gedenken. Waarom stond Jezus op uit de dood? En waarom is de opstanding zo belangrijk voor ons vandaag?

Het zondeprobleem
De opstanding van Jezus Christus is zonder twijfel de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Jezus’ opstanding biedt een oplossing voor het grootste probleem van de mens: het zondeprobleem. De universele mens is zich bewust van de schuld van zonde. Kijk maar naar de vele altaren die wereldwijd gebouwd worden. Het zondebesef van de mens heeft geleid tot het ontstaan van vele godsdiensten. Geen enkele godsdienst uit alle godsdiensten van de wereld heeft ooit een oplossing geboden voor het zondeprobleem. Jezus Christus alleen heeft de oplossing gebracht door Zijn dood en opstanding. Hij heeft met Zijn bloed de prijs betaald voor de zonden van de hele mensheid en heeft de dood overwonnen.

Er is nog een probleem waarop Jezus een antwoord heeft gegeven. De universele mens heeft door de eeuwen heen gehunkerd naar verzoening met God. De mens wilde niet alleen af van het zondeprobleem, de zondelast en de zondeschuld, maar ook in staat zijn om deel te nemen aan het leven en de natuur van God. De mens is hongerig naar God. Jezus is de oplossing van dat probleem. Door Jezus Christus hebben we deel aan de goddelijke natuur (zie 2 Petrus 1:4). Door Jezus’ opstanding is redding een feit en kan de mens naar de hemel gaan.

Nieuw Leven Magazine Maart 2021

Delen.

Comments are closed.

X