donderdag, augustus 13 EN | BR

Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. – Mattheüs 7:21

Als je naar deze woorden van de Here Jezus luistert en het hele hoofdstuk leest, dan kom je tot de ontdekking dat het echt wel moeilijk is om een oprechte christen te zijn. Mattheüs 7:13 zegt ook: ‘Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort.’ De Here Jezus zegt, dat de weg die naar de hel leidt, breed en makkelijk begaanbaar is, maar de weg naar het eeuwige leven is de smalle weg. De reden waarom Jezus dit zegt, is omdat het moeilijk is die smalle weg te vinden. Er zijn zo veel namaakwegen die u in werkelijkheid naar de brede weg leiden. Maar men verpakt die wegen zó mooi, dat je erin tuint.

Valse profeten en misleiders

De Here voegt er nog aan toe dat er veel valse profeten, misleiders, zijn die als onschuldige schapen naar u toekomen, maar in werkelijkheid verscheurende wolven zijn. Zoals toen, zijn er ook vandaag valse profeten die hun werk met succes doen en velen – zelfs christenen – misleiden. De Here God wil dat we goed opletten, zodat we er niet intrappen. Ik raad u aan om geen prediker te geloven als het niet klopt met het Woord van God. Want zo iemand is een valse profeet, een leugenaar.

Paulus zegt in Galaten 1:8: ‘Als iemand iets anders verkondigt dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte, zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel.’ Veel misleiders verpakken zich in schapenkleren of ze komen als een engel van het licht, en brengen zo mensen op de weg waarvan het einde de dood is.

Lieve lezers, ik raad u aan: wees vervuld met de Heilige Geest. Hij is de bron van alle waarheid, zodat u het verschil weet tussen het echte en het onechte.

Delen.

Comments are closed.

X