zondag, september 26 EN | BR

De mens in opstand – David Maasbach

Er zijn vandaag veel mensen in de wereld die rondlopen met allerlei lasten in hun leven waarvan ze bevrijd moeten worden. Veel jonge mensen zijn op zoek naar de zin van het leven. En veel mensen zijn op de een of andere manier vastgelopen in hun leven. Deze boodschap zal jou vertellen hoe je vrede, rust en blijdschap in jouw leven kunt ontvangen. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, en waar je je ook bevindt.

Jozua 5:13-15
13 Terwijl Jozua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen, zag hij een Man met een getrokken zwaard. Jozua liep naar Hem toe en vroeg: ‘Bent u een vriend of een vijand?’ 14 ‘Geen van beide,’ antwoordde de Man, ‘Ik kom als de Aanvoerder van het hemelse leger van de Here.’ Jozua viel in aanbidding voor Hem op de grond en zei: ‘Welke opdracht heeft de Here voor mij?’ 15 ‘Trek uw sandalen uit,’ droeg de Aanvoerder hem op, ‘want dit is heilige grond.’ Jozua deed dat.
Romeinen 3:23-24
23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. 24 Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen—zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend—omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd.
2 Timotheüs 3:1-5
1 Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. 2 Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. 3 Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. 4 Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5 Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand.
Romeinen 3:23
Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.

Lees mee met de preek in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X