woensdag, juli 28 EN | BR

Wij mensen hebben wel eens moeite om dingen te onthouden. Daarom hebben we zo veel hulpmiddelen, zoals agenda’s, memo’s, plakbriefjes, prikborden enz. Onthouden is dus een hele kunst. Maar daartegenover staat een andere kunst: de kunst van het vergeten.

‘Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonden denken.’ – Hebreeën 8:12

God vergeet onze fouten
Vergeten wordt vaak als een zwakheid gezien. Maar één van Gods karaktereigenschappen is dat Hij kan vergeten. Het is een toppunt van almacht dat de levende God, de Schepper van hemel en aarde, die álles weet, in staat is om een deel van Zijn geheugen buiten werking te stellen.


 
Nieuw Leven Magazine Februari 2020

Delen.

Comments are closed.

X