woensdag, februari 26 EN | BR

Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. – Johannes 14:16

Jezus noemt hier de Heilige Geest onze Helper of Trooster. Een trooster is iemand die je in tijden van nood, pijn en ellende bijstaat en bemoedigt. Het doet mij denken aan een lieve vader of moeder die over het kind waakt. Toen ik nog jong was en bang was voor het onweer, kroop ik ver onder de dekens. Maar als het niet ophield, dan ging ik naar mijn moeder en mocht ik in haar grote bed dicht bij haar schuilen. Ze zei troostende woorden, en dan voelde ik mij veilig. Wat triest dat er kinderen zijn die niet zo iemand hebben gehad. Dat is wat een trooster doet.

De Heilige Geest is de Trooster

De Heilige Geest troost je ziel op dezelfde manier. Hij zorgt ervoor dat je ziel zich veilig voelt bij Hem. Jezus sprak over de Heilige Geest als Trooster, omdat Hij wist dat er tijden zouden komen waarin de discipelen een echte Trooster nodig zouden hebben.

Ook vandaag zien we dat wij christenen een echte Trooster nodig hebben in ons leven. Er is heel veel verdriet en strijd. Ik hoor mensen ook wel eens zeggen: ‘Ja, maar ik merk helemaal niets, juist nu ik een trooster nodig heb.’

Toch, beste lezer, troost de Heilige Geest u, want telkens weer laat Hij ervaren dat Hij er is. Maar het is zo belangrijk om in het geloof stappen te nemen, en te gaan geloven wat God heeft gezegd: ‘Ik zal u nooit in de steek laten. Ik zal bij u zijn, al de dagen van uw leven.’

Terwijl u nog niets voelt, gaat u God danken en Hem vertellen dat u Hem op Zijn Woord vertrouwt. Dan plotseling komt u uit die donkere tunnel, wordt het licht om u heen en ontvangt u vrede en blijdschap. God zal u troosten met Zijn kostbare liefde!

Delen.

Comments are closed.

X