maandag, juli 13 EN | BR

De Heilige Geest van inspiratie – David Maasbach

God is nooit gestopt met het communiceren met Zijn schepping, de mens. Door het werk en de inspiratie van de Heilige Geest werd Gods Woord en Gods wil geopenbaard aan Zijn uitgekozen en speciale boodschappers. De ware, en geroepen profeten waren in alle omstandigheden loyaal, trouw en gehoorzaam aan God en aan Zijn Woord, ook al kostte het ze hun reputatie of hun leven.

2 Petrus 1:20-21
20 U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. 21 Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.
Exodus 4:12, 15-16
12 Vooruit, zoek niet langer naar uitvluchten. Doe wat Ik u heb opgedragen. Ik zal u helpen met spreken en u vertellen wat u moet zeggen.’ 15 Ik zal u zeggen wat u hem moet vertellen en dan zal Ik u beiden helpen bij het spreken en u zeggen wat u moet doen. 16 Hij zal in uw plaats het volk toespreken. Net zoals Ik u vertel wat u moet zeggen, zult u het hem vertellen.
1 Samuël 3:19-21
19 Toen Samuël ouder werd, gaf de Here hem wijsheid en bracht alles in vervulling wat Hij had voorzegd. 20 Daardoor raakte heel Israël, van Dan tot Berseba, ervan overtuigd dat Samuel door de Here als profeet was aangewezen. 21 De Here verscheen steeds weer in Silo en sprak dan tegen Samuël.
Johannes 4:29
‘Er is daar Iemand die mij wist te vertellen wat ik mijn leven allemaal gedaan heb. Zou Hij de Christus kunnen zijn?’

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X