zaterdag, oktober 31 EN | BR

De Heilige Geest in het boek van Spreuken – David Maasbach

Wat zou u kiezen als u van God uit alle zegeningen mocht kiezen? Salomo koos voor wijsheid! Het boek Spreuken geeft ons een glimp van alle wijsheid die God aan Salomo gaf. Al deze lessen zijn parels voor je leven. Het laat ons de werking van de Heilige Geest zien. Als wij, net als Salomo, ook kiezen voor wijsheid, dan zal de Heilige Geest als een fontein opspringen in ons leven. Dan zullen wij niet meer leven als slaven van de zonde, maar als kinderen van God.

Spreuken 8:10-11, 15-16, 22-31
10 Mijn lessen geven u meer dan zilver, deze kennis is kostbaarder dan puur goud. 11 Edelstenen vallen in het niet bij de wijsheid, zelfs uw stoutste dromen vallen daarbij in het niet. 15 Door mij regeren koningen en bepalen bestuurders wat rechtvaardig is. 16 Door mij heersen de heersers, de edelen en alle rechters op aarde.22 Ik was het bezit van de Here, toen Hij begon te werken, vanaf het prilste begin. 23 Ik ben gemaakt in het begin van de tijd, ik was er al voor de aarde bestond. 24 Ik was er al vóór de diepe wateren er waren, de bronnen, met hun overvloed aan water. 25 Voordat de bergen werden neergezet en heuvels zich verhieven, ben ik geboren. 26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, nog geen zandkorreltje. 27 Maar toen Hij de hemelen schiep, was ik erbij en ook toen Hij de diepe wateren maakte. 28 Toen Hij de wolken hun plaats gaf en de diepe waterbronnen aan banden legde. 29 Toen Hij de zee inperkte, zodat de wateren Hem gehoorzaamden, en Hij de aarde grondvestte. 30 Ik was als een zuigeling bij Hem, dag in, dag uit spelend onder zijn oog. 31 Spelend in zijn wereld, op zijn aarde, mijn vreugde delend met de mensenkinderen. 32 Nu dan, kinderen, luister naar mij! Want gelukkig zijn zij die doen wat ik voorschrijf. 33 Luister naar mijn lessen en word wijs, onttrek u niet aan mijn onderwijs. 34 Gelukkig is hij die naar mij luistert, die voortdurend in mijn buurt is en mij niet uit het oog wil verliezen. 35 Want wie mij vindt, vindt het leven en oogst de goedkeuring van de Here. 36 Maar wie tegen mij zondigt, brengt schade toe aan zijn ziel, allen die God en zijn wijsheid haten, hebben de dood lief.’
Spreuken 9:5-6, 11, 15-18
5 ‘Kom, eet van mijn brood en drink de wijn die ik heb klaargezet. 6 Keer alles wat slecht is de rug toe en leef, kies voor de weg van de ware wijsheid.’ 11 Want de wijsheid verlengt uw leven en God zal er jaren aan toevoegen. 15 En voorbijgangers die haar geen blik waardig keuren, roept zij toe: 16 ‘Wie onverstandig is, moet hier komen! 17 Gestolen water smaakt goed, gestolen brood nog beter.’ 18 Maar die voorbijganger weet niet dat haar huis het voorportaal van de hel is.
Spreuken 1:21-33
21 Zij is te horen in de drukte op de straten, op de plaatsen waar mensen samen zijn. Op de toegangswegen van de stad roept zij: 22 ‘Slechte mensen, hoelang blijft u nog prat gaan op uw slechtheid? En spotters, hoelang blijft u genieten van uw eigen sneren? Hoelang blijven dwazen de wijsheid negeren? 23 Laat mijn vermaning een les voor u zijn. Want ik zal u laten zien wat ik wil en wat ik denk. Als verfrissend water stromen mijn woorden u tegemoet. 24 Ik riep, maar u luisterde niet en niemand zag hoe ik mijn hand uitstak. 25 Mijn raad hebt u naast u neergelegd en mijn vermaning wees u van de hand. 26 Daarom zal ik lachen wanneer u valt en de spot met u drijven als u in het nauw zit. 27 Mijn spotgelach zal u in de oren klinken, wanneer uw leven snel en meedogenloos wordt verwoest en u niets anders overblijft dan angst en uitzichtloosheid. 28 Ja, dan zullen ze mij roepen, maar geen antwoord krijgen. Zij zullen hun best doen mij te vinden, maar zonder resultaat. 29 Zij wilden immers niets weten van kennis en inzicht, van eerbiedig ontzag voor de Here? 30 Zij legden mijn adviezen naast zich neer en wezen mijn vermaningen af. 31 Daarom moeten zij de gevolgen dragen en ondervinden wat zij zich op de hals hebben gehaald. 32 Want hun onwil wordt hun dood en hun voorspoed zal bedrieglijk blijken, ook die kan hun val niet voorkomen. 33 Maar wie wel naar mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken en hoeft niet bang te zijn voor het kwaad.’
Spreuken 2:1-6
1 Mijn zoon, luister naar wat ik zeg en schat mijn aanwijzingen op hun waarde. 2 Dan krijg je een oor voor de echte wijsheid en zal je verstand worden gescherpt. 3 Als je inzicht probeert te krijgen en er wijsheid in je woorden doorklinkt,
4 als je dat beschouwt als een zeer groot goed en moeite doet om het te verkrijgen, 5 zul je merken wat eerbiedig ontzag voor de Here betekent. Dan zul je God werkelijk leren kennen. 6 Want de Here is de bron van alle wijsheid. Uit alles wat Hij zegt, spreekt wijsheid en verstand.
Filippenzen 3:8
Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn.
Spreuken 3:13-18
13 Gelukkig is de mens die de wijsheid zoekt en haar vindt, en die met verstand leert leven. 14 Want wijsheid brengt meer op dan handel in zilver, meer dan het delven van goud. 15 Zij is meer en beter dan edelstenen, meer waard dan alles waarvan je ooit droomt. 16 Zij gaat gepaard met hoge ouderdom, rijkdom en aanzien. 17 Want wijsheid brengt liefde voort en is een voedingsbodem voor vrede en welzijn. 18 De wijsheid is als een boom van het leven voor wie haar bezit. Gelukkig zijn zij die zich aan de wijsheid vasthouden.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X