zaterdag, oktober 31 EN | BR

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. – Efeziërs 3:20

We mogen heus wel zeggen dat we ziek zijn, als we een griepje hebben en koortsig zijn. Laten we niet zo ‘vroom’ zijn als de mensen die je er direct van langs geven als je zegt: ‘Ik voel me nogal ziek vandaag.’ Ze zeggen dan: ‘Dat is een verkeerde belijdenis. Je mag niet zeggen dat je ziek bent.’ Dat is overdreven en niet nuchter.

Maar het kan ook zijn dat je met geesten van ziekte te maken hebt. En als je steeds maar blijft zeggen: ‘Ik voel me zo zwak’, ‘Ik ben zo ziek’, ‘Ik kan er maar niet bovenop komen’, dan zorgt die belijdenis ervoor dat je ziek en zwak blijft. Dan moet er een verandering komen in je houding. Dan moet je doen wat je geleerd hebt, namelijk zeggen: ‘Al ben ik ziek, toch zal ik genezen zijn.’ ‘Als ik zwak ben, dan ben ik sterk.’ ‘Als ik arm ben, dan ben ik rijk.’ ‘Niet goed? Toch goed!’ ‘Niet blij, toch blij!’ Dat is de goede belijdenis.

Als wij het goede geloof in ons hart hebben, en onze mond de goede belijdenis uitspreekt, dan zullen we eruit komen. We moeten Jezus niet alleen zien als de drager van onze zonden, maar ook als de drager van onze ziekten. ‘Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte’ (Psalm 103:3). ‘Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!’ (Jesaja 53:5).

Lezen, spreken, geloven en handelen

Dát moeten wij belijden, want dan zullen de machten wegvluchten. We moeten het Woord van God lezen. We moeten het Woord van God spreken. We moeten het Woord van God geloven. Én we moeten handelen naar het Woord van God. Lezen, spreken, geloven, handelen: het hoort er allemaal bij.

De Bijbel zegt dat Jezus is gekomen om aan de activiteiten van de boze een einde te maken. Ziekte is altijd het werk van de boze. Maar de boze is een verslagen vijand!

Delen.

Comments are closed.

X