dinsdag, februari 25 EN | BR

Toen liet de HERE vuur en brandend zwavel op Sodom en Gomorra regenen en vernietigde de steden op de vlakte, samen met alle mensen en alles wat er groeide. – Genesis 19:24-25

Abraham was door God gezegend en omdat zijn neef Lot met hem meetrok, werd ook hij gezegend. Beiden hadden grote kudden. Op een gegeven moment kregen de herders van beide kudden ruzie, omdat er niet genoeg ruimte was. Abraham liet Lot toen kiezen om links of rechts te gaan. Lot zag dat de streek van de Jordaan goed was en deed zijn eerste fatale keuze. Lot koos voor zichzelf het beste. Het was zijn eerste stap richting Sodom. Het kwam niet in hem op om eerst de Here te raadplegen. Zo veel christenen doen vandaag hetzelfde en maken hun eigen keuzen op grond van hetgeen ze zien, in plaats van de leiding van de Here te vragen. Velen gaan het geld achterna. De boze fluistert vooral jonge mensen in: ‘Als je voor het geld gaat, kun je alles bereiken!’ Gods weg is echter altijd de beste weg.

De tweede fatale beslissing van Lot is als hij zijn tenten tot bij Sodom opslaat. ‘De inwoners van dit gebied waren erg slecht en zondigden tegen de HERE’ (Genesis 13:13). Als je eenmaal één stap hebt gezet in de verkeerde richting, zal het niet lang duren of je bent helemaal op de verkeerde weg.

Lots derde fatale stap: In Genesis 14:12 staat er nu over Lot: ‘Hij woonde in Sodom.’ Het had dus niet lang geduurd of Lot ging in de stad Sodom wonen.

God moest Sodom vanwege de slechtheid vernietigen. Het was door Abrahams gebed voor Lot en zijn gezin, dat God hen een mogelijkheid gaf om de stad uit te vluchten. Lieve lezer, er komt een dag dat God ook deze wereld zal vernietigen, zoals hij met Sodom (en Gomorra) deed. Maak geen fatale keuzen. Doe niet mee met de zondige praktijken van deze wereld. Kies er altijd voor om de weg van Jezus te gaan.

Delen.

Comments are closed.

X