vrijdag, december 6 EN | BR

U moet de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. – 1 Petrus 5:8

Er zijn drie grote hoofdrolspelers in de eindtijd die een duivels trio vormen. De reden dat we het hierover hebben, is omdat we allemaal moeten weten wat ons te wachten staat. Zoals God een Drie-eenheid is: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, zo is er ook een duivelse drie-eenheid, namelijk: de boze, de antichrist en de valse profeet. De Here God heeft ons niet in onwetendheid gelaten over wat er gaat gebeuren. Deze drie zijn ook verschillende persoonlijkheden.

De boze

Er zijn mensen die niet geloven dat de boze – de eerste persoon – bestaat. Maar zoals God bestaat, is er ook een tegenstander die er méér dan ooit op uit is om de mensheid te vernietigen. Hij is op zoek naar een prooi om te verslinden (zie 1 Petrus 5:8).

De antichrist

De tweede persoon van de duivelse drie-eenheid in deze eindtijd is de antichrist. Wij lezen hierover in Openbaring 13:1-8. Hij wordt in de Bijbel ‘het beest’ genoemd. De antichrist zal opkomen tijdens het laatste superrijk – het herstelde Romeinse Rijk – van het beeld dat Daniël zag (zie Daniël 2). Wanneer de voeten van dat beeld zichtbaar worden, wordt de macht aan deze leider gegeven. Hij zal zich ontpoppen als een duivelse dictator. Hij zal niet toestaan dat God wordt aanbeden en zal zichzelf zetten in de tempel in Jeruzalem.

De valse profeet

In de tijd van de antichrist komt ook de valse profeet. We lezen over hem in Openbaring 13:11-14. Hij zal onder andere de mensen verleiden door wonderen en tekenen te doen. Straks zal de valse profeet de mensen overhalen om in de antichrist te geloven. Als deze drie op het toneel zijn verschenen, zal er een verschrikkelijke tijd aanbreken. Maar ook zal Jezus Christus terugkomen op de wolken om een einde te maken aan deze tijd. De antichrist, het beest en de valse profeet zullen in het meer van brandende zwavel gegooid worden.

Delen.

Comments are closed.

X