maandag, september 21 EN | BR

De crisis van vandaag – David Maasbach

De Bijbel vertelt ons dat de wereld, zoals wij die vandaag kennen, niet zal blijven bestaan. Alles is aan het veranderen. Wat zit er achter al die grote veranderingen? Volgens de Bijbel heeft het allemaal te maken met het drama van de eindtijd. De wederkomst van Jezus Christus, de komst van de antichrist enz. enz. Daarom de vraag: Ben jij opname klaar?

Mattheüs 24:42-44
42 Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik, jullie Here, kom. 43 Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. 44 Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als Mensenzoon.
1 Thessalonicenzen 4:16-17
16 Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan 17 en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn
Hebreeën 9:27
Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden…

Lees mee met de preek in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X