zondag, mei 31 EN | BR

Op een dag, toen de engelen zoals gewoonlijk voor de HERE verschenen, kwam ook Satan, Gods tegenstander, met hen mee. Waar komt u vandaan? vroeg de HERE aan Satan. Deze antwoordde: Ik heb een tocht gemaakt over de aarde. – Job 1:6-7

Er zijn veel mensen die niet in de boze geloven. Maar als je om je heen kijkt wat er allemaal gebeurt, dan zie je de boze niet persoonlijk, maar wél wat hij aanricht. Weet u dat de boze op zwerftocht is? Op een dag, als God op Zijn troon zit, laat Hij de engelen komen om te oordelen over hun werken. Op die dag waarover wij lezen in Job, verschijnt onder al die engelen ook de boze. God onderbreekt Zijn rechtspraak en draait Zich om naar de boze en zegt: ‘Waar komt u vandaan?’ En dan is het antwoord: ‘Ik heb een tocht gemaakt over de aarde.’

Het werk van de boze

Als de boze op zwerftocht is, dan inspireert hij relschoppers om de boel in de war te laten lopen. Dan is hij bezig scheiding te veroorzaken tussen man en vrouw, moeder en kind, broer en zus. Dan is er geen groter genot voor hem om scheiding te brengen in een kerk of gemeente. Jezus zegt tegen Petrus: ‘Let op. Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden (scheiden) als tarwe in een zeef.’ Scheiding brengen is het werk van de boze op zijn zwerftocht. Hij zal tijdens zijn zwerftocht op aarde ook langs u gaan. U ontkomt er niet aan. Een andere weg die hij inslaat is de weg van misleiding. Met zijn leugens probeert hij mensen tot bijvoorbeeld ongehoorzaamheid te brengen aan het Woord van God. Er zijn velen die ‘stemmen’ horen en daardoor verschrikkelijke dingen doen. Ik kan u wel zeggen van wie die stemmen komen.

Toch is er hoop! Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om een einde te maken aan de activiteiten van de boze. Er is hoop in alle ellende, in alle toestanden. Aan het kruis heeft Jezus de kop van de boze verbrijzeld. Jakobus 4:7 zegt: ‘Verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.’

Delen.

Comments are closed.

X