maandag, juli 13 EN | BR

De binnenkamer – David Maasbach

Ieder kind van God heeft een stille plaats nodig waar je elke dag met God kan praten. Het gebed van geloof dat wordt uitgesproken wanneer jij in je binnenkamer bent, zal krachtig zijn. God de Vader weet wat jij nodig hebt, al voordat je erom vraagt! Die wetenschap geeft jou de vrijmoedigheid om alle zaken in Gods handen te leggen en te laten. Verwacht dat Papa voor jou zorgt en dat Hij alles in jouw leven wel maakt. Nu en altijd!

Mattheüs 6:6-8
6 Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. 7 En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. 8 Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt!
Johannes 4:23-24
23 Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die Waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is.’
Hebreeën 11:6
Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.

Lees mee met boodschappen die David Maasbach brengt in uw eigen Blessing Bijbel.

Delen.

Comments are closed.

X