dinsdag, juli 23 EN | BR

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of besef- fen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20

Here, ik bid U voor mijn vrienden, ken- nissen en familieleden. Velen van hen willen nog steeds niet luisteren en Uw Woord gehoorzamen. Leer mij om voor hen op de bres te blijven staan en hen te gedenken in mijn gebeden, want U bent een Hoorder van de gebeden.

Delen.

Comments are closed.

X