dinsdag, juli 7 EN | BR

‘U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden.’
– Mattheüs 5:13

De Here Jezus zegt dat wij christenen het zout voor de wereld zijn. Zout is een heel wonderlijk ingrediënt. Zout heeft een reinigende werking en houdt bederf tegen. Daarom leggen vissers hun vangst in het zout. Zout maakt namelijk dat voedsel bestand is tegen de tijd, tegen bederf.

De Here Jezus wil daarmee zeggen dat u en ik gebruikt kunnen worden als zout. Het zout, ofwel de christen, is in deze wereld om het bederf tegen te gaan. Het is voor ons christenen een voorrecht om gebruikt te worden door God als zoutend zout in de chaos waarin de wereld zich bevindt.

Gods Geest wil ons gebruiken in moeilijke situaties in ons gezin, in onze omgeving, op ons werk, in onze gemeente, in deze wereld, net zoals zout werkt. Wij brengen genezing, herstel, verandering, daar waar het nodig is. In 2 Koningen 2:19-22 lezen wij dat er mannen uit een stad bij Elisa kwamen om te zeggen dat het water slecht was en er daardoor misgeboorte ontstond. Elisa gaf de opdracht om een nieuwe schotel met zout te halen, gooide het zout in de bron en zei: ‘Zo spreekt de HERE: Ik maak dit water gezond’, en het water werd gezond.

Lieve broeders en zusters, partners en vrienden, God wil dat de Kerk van Jezus Christus (u en ik) dezelfde werking zal hebben op deze aarde, in ons gezin, op ons werk, in ons huwelijk, in onze kerk, als het zout van Elisa. Er is één probleem: er zijn kosten verbonden aan dat zout.
Het zout moet namelijk helemaal verbrijzeld en vermalen worden. En die prijs is doorslaggevend als wij  bruikbaar zout willen worden in de handen van God. Dat doet héél veel pijn en velen willen daar niet doorheen gaan. Bent u bereid om de prijs te betalen?

Delen.

Comments are closed.

X