dinsdag, april 20 EN | BR

‘Ik, de HERE, ben niet veranderd.’ – Maleachi 3:6

Het is belangrijk te weten dat God niet aan plaats of tijd gebonden is. Hij is bij machte om altijd een wonder te doen, wat voor wonder we ook nodig hebben. Hij is een God van het nu. In Hebreeën 13:8 staat de bekende tekst: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ Hij kan altijd een wonder doen. De vraag is: zijn wij klaar om een wonder te ontvangen?

Sommige mensen die een wonder nodig hebben, zullen eerst hun denken moeten veranderen. Dat is soms een van de moeilijkste dingen. We kunnen ons denken verborgen houden voor anderen, maar niet voor God. Hij weet wat je denkt. Je zult nooit het wonder van God ontvangen als je je denken niet verandert. Jezus zei: ‘Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zult u nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen’ (Mattheüs 18:3). Een kind vertrouwt blindelings papa en mama. Zo moeten wij ook op God vertrouwen. De Here wil dat wij anders gaan denken en dat wij anders gaan geloven en belijden. Als we ons down voelen, zouden we onmiddellijk moeten zeggen: ‘Door de wonden in Uw lichaam ben ik gezond.’ ‘Als ik arm ben, ben ik rijk.’ ‘Als ik zwak ben, ben ik sterk.’ Dat is precies het tegenovergestelde van de realiteit die we op dat moment ervaren.

In Romeinen 12:2 staat: ‘U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken.’ Ons denken bepaalt hoe wij praten, handelen en wandelen. Als we vernieuwd worden in ons denken, dan spreken we geen kwaad, dan bouwen we elkaar op en hebben elkaar lief. Dan kunnen we wonderen van God ontvangen.

De boze zegt: ‘Je haalt het niet. Het gaat niet.’ Als je dat gelooft, ga je ook zo denken en praten en zul je nooit een wonder van God ontvangen.

Zeg wat God zegt. Zeg: ‘Met Jezus ben ik meer dan overwinnaar!’ Er zal zo’n verandering in uw leven, in dat van uw gezin en omgeving komen, als u uw denken de goede kant op laat gaan. 2 Korinthiërs 5:17 zegt: ‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw.’

Delen.

Comments are closed.

X